Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Door het leven gekleurd

28-03-2013

Sonja de Ruijter (42) heeft in haar leven al heel wat meegemaakt. Zij is spiritueel sterk ontwikkeld, wat haar als kind veel onbegrip en eenzaamheid oplevert. Logisch dat zij zich tegen die gave gaat verzetten. Ze wordt geconfronteerd met misbruik en mishandeling en komt via haar levenspartner met het criminele circuit in aanraking. Uiteindelijk vlucht ze met haar twee kinderen bij haar vriend vandaan. Zij doet er alles aan om haar leven weer op de rit te krijgen, wat niet eenvoudig blijkt. Haar honger naar kennis, haar passie om mensen te helpen en haar spirituele gave zorgen ervoor dat zij haar weg in het leven vindt.

Sonja heeft inmiddels een bloeiende spirituele praktijk opgebouwd, waar zij mensen helpt en ondersteunt. Zij geeft cursussen innerlijke healing, intuïtieve ontwikkeling en persoonlijke consulten. Dit doet zij met beide benen op de grond. (www.healing-nu.nl)

Sonja wil met haar levensverhaal laten zien dat je ondanks tegenslagen sterker in het leven kan komen te staan. ‘Soms wijk je van je levenspad af en geeft het leven je signalen om terug te keren naar de goede weg. De kunst is om die signalen te herkennen en er iets mee te doen. Door met je negatieve ervaringen aan de slag te gaan, kom je positiever in het leven te staan.’

Strijden voor een beter bestaan

13-04-2012

 

Als iets het leven van Voeke (91) en Roelie (90) Lammerts markeert, is het de strijd om een beter bestaan en de vele verhuizingen die daarmee gepaard gingen. Ze waren jong in de crisisjaren. Hun eerste stappen op de weg naar volwassenheid zetten zij tijdens de oorlog.

Voeke benutte bij de belastingdienst alle mogelijkheden die hij kreeg om carrière te maken. Roelie droeg daar waar mogelijk haar steentje bij om in een beter inkomen te voorzien.

Ze verhuisden van dorp naar stad. Ze gingen van Friesland naar Noord-Holland, naar Zuid-Holland en weer terug naar Noord-Holland. Ze kregen kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen.

Het leven bracht hen mooie, maar ook moeilijke momenten. Zij kijken terug op hun leven als een interessante reis, waarvan Voeke altijd de route uitstippelde, maar die hij zonder Roelie nooit had kunnen maken.

Ieder mens een verhaal in de krant

14-12-2011

Het Noordhollands Dagblad besteedt vandaag aandacht aan Ieder mens een verhaal. Journalist Ed Dekker interviewde naamgenoot, maar geen familie, Annerieke Dekker over haar ideeën en motivatie rond levensverhalen.  Het artikel ‘Je leven is een boekje waard’ vindt u onderaan op de krantenpagina.

Je mag gelukkig zijn

11-10-2011

Henny (78) blikt terug op haar leven. Ze heeft heel wat meegemaakt en zeker de laatste jaren wogen zwaar. Ze ziet de toekomst echter positief tegemoet. “Ik heb rust gevonden en ben tevreden met wat ik heb”, vertelt ze.

Haar kindertijd speelt zich voornamelijk af in Amsterdam. Tijdens haar eerste huwelijk emigreert zij naar Australië. Na het stuklopen van dat huwelijk keert zij terug naar Nederland. Met haar zoontje begint ze een nieuw leven, al snel in gezelschap van haar tweede man. Nog twee jongetjes worden geboren. In haar leven wisselen hoogte- en dieptepunten zich af.

“Alle dingen die je meemaakt, verrijken je leven”, zegt ze, wijs geworden. “Het overlijden van mijn zoon heeft mij geholpen andere mensen te helpen. Nu ik ouder word, zie ik wat belangrijk is. Het zijn de kleine dingen die er toe doen. Ik heb leren relativeren.”

Opvallend is het zonnige karakter van Henny dat haar door moeilijke tijden heen helpt. Zij is een sterke, optimistische vrouw, die ondanks haar onzekerheid stevig in het leven staat.

Copyright 2011 - Ieder mens een verhaal