Archive for oktober, 2011

Je mag gelukkig zijn

11-10-2011

Henny (78) blikt terug op haar leven. Ze heeft heel wat meegemaakt en zeker de laatste jaren wogen zwaar. Ze ziet de toekomst echter positief tegemoet. “Ik heb rust gevonden en ben tevreden met wat ik heb”, vertelt ze.

Haar kindertijd speelt zich voornamelijk af in Amsterdam. Tijdens haar eerste huwelijk emigreert zij naar Australië. Na het stuklopen van dat huwelijk keert zij terug naar Nederland. Met haar zoontje begint ze een nieuw leven, al snel in gezelschap van haar tweede man. Nog twee jongetjes worden geboren. In haar leven wisselen hoogte- en dieptepunten zich af.

“Alle dingen die je meemaakt, verrijken je leven”, zegt ze, wijs geworden. “Het overlijden van mijn zoon heeft mij geholpen andere mensen te helpen. Nu ik ouder word, zie ik wat belangrijk is. Het zijn de kleine dingen die er toe doen. Ik heb leren relativeren.”

Opvallend is het zonnige karakter van Henny dat haar door moeilijke tijden heen helpt. Zij is een sterke, optimistische vrouw, die ondanks haar onzekerheid stevig in het leven staat.

Copyright 2011 - Ieder mens een verhaal