Archive for mei, 2018

Dirigent van eigen leven

07-05-2018

Dr. Wim Lancée, gepensioneerd psycholoog, heeft zelf zijn levensverhaal geschreven. Hij benaderde mij om samen met hem zijn levensverhaal te doorlopen en daar waar van toepassing aan te vullen. Als buitenstaander kijk ik anders naar een verhaal dan degene die het vertelt en stel ik vragen die een levensloop bij mij oproept.

De speurtocht in zijn herinnering naar de door mij gevraagde informatie maakte bij Wim Lancée veel los. Het hielp hem zijn verhaal compleet te maken en meer diepgang te verschaffen. Ik heb de tekst daar waar van toepassing aangevuld, geredigeerd, in een boek vorm gegeven en laten drukken.

Wim Lancée is en blijft de schrijver van het boek. Zijn streven is altijd geweest dirigent te zijn van zijn eigen leven en dat hij daarin geslaagd is, laat hij nu op 70-jarige leeftijd met zijn boek ook zien. Hij heeft het boek in persoonlijke kring verspreid.

Copyright 2011 - Ieder mens een verhaal